Google Pay është duke shtuar opsionin e biletës së imbarkimit dhe biletave të eventeve Lajmet
Maj 10 2018