Sa kanë shpenzuar përdoruesit në aplikacione dhe lojëra gjatë 2020 Biznes
Dhj 30 2020