Toyota bashkohet investimit 2.5 miliard dollarësh të Grab Biznes
Gus 30 2017