Shtetet e Bashkuara godasin grupin ndërkombëtar të krimit kibernetik Lajmet
Gus 3 2018