Stephen Hawking deklaratë të fuqishme dhënë studentit Shkodran lidhur me inteligjencën artificiale Lajmet
Tet 18 2016