Huawei dhe Verizon arrijnë marrëveshjen për zgjidhjen e gjyqeve për patentat Biznes
Kor 13 2021