Workshopet e para të Uplift Western Balkans sjellin mentorë nga Evropa dhe Izraeli Biznes
Nën 9 2021