Bëhet përmbyllja e ANV-së në Tiranë që u realizua ne bashkëpunim me ICTS Media, Sentry, AKCESK Blog
Kor 6 2017