Justin Trudeau 50 milion dollar për kërkimet shkencore në fizikën teorike Lajmet
Shk 17 2017