I pari hackathon virtual nga Vodafone Albania në bashkëpunim me ICTSlab Lajmet
Qer 23 2020