Realizohet thirrja e parë telefonike në Kosovë me kodin +383 Lajmet
Shk 2 2017