Komisionerja Evropiane për Konkurrencën bën thirrje për frenimin e Big Tech Biznes
Maj 5 2022