Airbnb është aplikacion dhe jo agjent pronash thotë Gjykata e Lartë Evropiane Biznes
Dhj 19 2019
Lajmet e fundit>