Nënsistemi Linux në Windows 11 do të ofrohet si aplikacion Lajmet
Tet 12 2021