Komuna Skënderaj nuk tërhiqet nga aktiviteti i lojës Ludo King Lajmet
Shk 15 2019