Së shpejti kur blini një aplikacion në iOS nuk do të paguani për ekuivalentin në macOS Lajmet
Shk 6 2020