Përdorimi i mjeteve elektrike në Shqipëri, në 10 muaj 164 makina të rregjistruara Biznes
Nën 18 2019