Një maluer i çuditshëm realizon komunikimin nëpërmjet bokseve dhe mikrofonit të kompjuterit Lajmet
Nën 4 2013