Forumi i parë kushtuar revolucionit dixhital në media MediaTIK trajtoi sfidat e gazetarisë shqiptare në teknologji Lajmet
Maj 12 2017