Më 11 Maj mbahet në Tiranë Konferenca “Sinergjia mes Certifikimit të Njohurive, Akademisë dhe Punësimit” Lajmet
Maj 8 2017