70% e popullsisë së botës do të ketë një telefon në 2022 Analiza
Kor 19 2017