Një grup hakerash Kinez hakon për herën e dytë një makinë Tesla Lajmet
Kor 28 2017