Administratori i Mt.Gox kërkon shtyrjen e afatit të rehabilitimit civil për në Dhjetor Biznes
Nën 23 2018