SIM kartelat kanë filluar të arrijnë te operatorët për iPhone të ri Harduer
Sht 9 2012