Obama vendos përjashtime për NSA-në për të shfrytëzuar vrimat e sigurisë në internet Lajmet
Pri 14 2014