Përdoruesit mund të editojnë dhe dërgojnë dokumente Office nga Gmail Lajmet
Dhj 10 2020