Komuna e Prishtinës prezantoi aplikacionin “përPrishtinën” Lajmet
Qer 22 2017