Google shet tek një konsumator një Pixel 2 XL pa sistem operativ Harduer
Nën 2 2017