PoLTE gjen vendodhjen e sendeve duke përdorur sinjalin LTE Harduer
Sht 6 2018