Intel është rikthyer dhe AMD nuk ka një përgjigje Analiza
Nën 5 2021