Facebook lançon një hapësirë të dedikuar për Safety Check Lajmet
Gus 22 2017