Scanner Pro 6 thjeshtëson skanimin e dokumenteve në iPhone Lajmet
Kor 6 2015