Raporti i ITU-së: Shqipëria me progress të theksuar dhe çmime të ulëta shumë afër Evropës Analiza
Tet 9 2013