ATK-ja mundëson regjistrimin për tatimin mbi vlerën e shtuar përmes sistemit elektronik EDI Lajmet
Sht 28 2017