Google vendos masa të ashpra për aplikacionet që përdorin SMS dhe regjistrin e telefonatave Lajmet
Jan 17 2019