A ekzistojnë me të vërtetë burime të besueshme të shkarkimit të softuerëve ? Analiza
Jan 29 2015