Si një gabim i Facebook rrëzoi aplikacionet rivale Lajmet
Maj 7 2020