Startups.al është një iniciativë dedikuar terësisht komuniteteve të startupeve në Shqipëri Lajmet
Nën 18 2015