Talent Garden përfiton 12 milion Euro investim për të zgjeruar prezencën në Europë Biznes
Nën 18 2016