Përdoruesit e teknologjisë 5G konsumojnë 2.7 herë më shumë internet sesa ato 4G Analiza
Tet 22 2020