Snapchat ishte fitimtari i madh nga rënia e aplikacioneve të Facebook Lajmet
Tet 7 2021