Telekomi i Kosovës kërkon mese 22 milion euro nga qeveria e Kosovës Biznes
Qer 7 2019