Samiti i Startupeve të Evropës, vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruajnë deklaratën e përbashkët për mbështetjen e ekosistemeve të startupeve Lajmet
Nën 15 2018