Ish ekzekutivi i Uber Kalanick shet 1/3 e aksioneve Biznes
Jan 7 2018