Atlassian lançon aplikacionin Trello për Mac dhe Windows Lajmet
Sht 19 2017