Kina dëbon 105 aplikacione, në mesin e tyre dhe Amerikane Lajmet
Dhj 8 2020