Një Trojan bankar mund të vjedhë kodet e gjeneruara nga Google Authenticator Lajmet
Shk 28 2020