EU for Innovation fton 45 startupe Shqiptare të bëhen pjesë e programit “Matchmaking and Exposure” në Gjermani Biznes
Kor 24 2020