Më i frikshëm se HeartBleed! Venom quhet dobësia më e re e zbuluar me impakt katastrofik për qëndrat e të dhënave Lajmet
Maj 14 2015