Virusi Ebola përshpejton përhapjen e teknologjisë në Sierra Leone dhe Liberi Lajmet
Nën 27 2014