46% e linjave të internetit fiks në shtëpi ofrohet përmes fibrës optike Lajmet
Kor 27 2021